Wetenswaardigheden

Tijd nemen voor jezelf

Op donderdag 21 december 2017 zal van 14.00 uur – 16.00 uur een spirituele middag worden gehouden in het “Engelenhuis”, Lage Bergweg 41-2 in Beekbergen.

Tijdens deze middag in een sfeervolle omgeving mogen levensvragen en knelpunten aan de orde komen. In een begeleide meditatie is er gelegenheid het besprokene te verwerken. Hierna is er gelegenheid over eigen ervaringen te praten.

Ik verheug me op je…..

Cordula

Toegang: gratis (i.c. koffie en thee)

Vrije gift na afloop

Opgaven voor 20 december: T 06-15491010 of cordulaschulze@home.nl of via mijn website http://www.find-your-self.com.

De brief van Einstein over Liefde (2015)

EEN BRIEF VAN EINSTEIN aan zijn dochter / Geplaatst 28 augustus 2015

Eind jaren 1980, schonk de dochter van de beroemde genie, Lieserl, 1.400 brieven, geschreven door Einstein, aan de Hebreeuwse Universiteit, met de opdracht om hun inhoud niet eerder te publiceren dan twee decennia na zijn dood. Dit is een van hen.
http://alberteinstein.info/finding_aid.html
… Toen ik de relativiteitstheorie voorgesteld had, begrepen maar weinigen mij, en wat ik nu zal onthullen om over te brengen aan de mensheid zal ook nu botsen met de misverstanden en vooroordelen in de wereld. Ik vraag je om de brieven zo nodig, jaren, tientallen jaren te bewaken, zolang totdat de maatschappij is ver genoeg is gevorderd om te accepteren wat ik hieronder zal uitleggen. Er is een buitengewoon krachtige macht waar de wetenschap tot nu toe geen formele verklaring voor heeft gevonden. Het is een kracht die alle anderen omvat en betreft, en zelfs achter elk verschijnsel werkend in het heelal en nog niet geïdentificeerd is door ons.

Deze universele kracht is LIEFDE.

Toen wetenschappers zochten naar een verenigde theorie van het universum vergaten ze de meest krachtige onzichtbare kracht.

Liefde is Licht, dat diegene verlicht die geven en ontvangen.

Liefde is de zwaartekracht, want het maakt dat sommige mensen zich aangetrokken voelen tot anderen.

Liefde is macht, want het vermenigvuldigt het beste dat we hebben, en staat de mensheid toe niet te worden uitgedoofd in hun blinde zelfzuchtigheid.

Liefde ontvouwt en openbaart.

Want voor Liefde leven en sterven wij.

Liefde is God en God is Liefde.

Deze kracht verklaart alles en geeft betekenis aan het leven. Dit is de variabele die we te lang hebben genegeerd , misschien omdat we bang zijn voor Liefde, want het is de enige energie in het universum dat de mens niet heeft geleerd om aan zij wil te onderwerpen.

Om zichtbaarheid te geven aan Liefde, maakte ik een eenvoudige vergelijking in mijn meest beroemde formule.

Als we in plaats van E = mc2, accepteren dat de energie om de wereld te genezen kan worden verkregen door liefde, vermenigvuldigd met de lichtsnelheid in het kwadraat, komen we tot de conclusie dat liefde de sterkste kracht is, want het heeft geen grenzen. Na de mislukking van de mensheid in het gebruik en de controle van andere krachten van het universum die zich tegen ons hebben gekeerd, is het dringend noodzakelijk dat we onszelf voeden met een ander soort energie …

Als we willen dat onze soort zal overleven, als we de betekenis van het leven willen vinden, als we de wereld willen redden en elk levend wezen dat het bewoont, is liefde het enige antwoord. Misschien zijn we nog niet klaar om een bom van liefde te maken, een apparaat krachtig genoeg om volledig de haat, egoïsme en hebzucht te vernietigen die de planeet verwoest.

Echter, elk individu draagt in zich een kleine maar krachtige generator van liefde waarvan de energie erop wacht vrijgegeven te worden.

Wanneer we leren om deze universele energie, lieve Lieserl, te geven en te ontvangen, zullen wij hebben bevestigd dat liefde alles overwint, en in staat is om alles en nog wat te overstijgen, want liefde is de essentie van het leven.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet in staat ben geweest te kunnen uitdrukken wat er in mijn hart is, welk stilletjes heeft geklopt voor jullie allemaal, mijn hele leven. Misschien is het te laat om te verontschuldigen, maar omdat tijd relatief is, moet ik je vertellen dat ik van je hou en dankzij jou heb ik het ultieme antwoord aan kunnen reiken!

Je vader Albert Einstein

Wat is ons gezamenlijke doel?

Onvoorwaardelijke liefde is het doel waarvoor wij, volgens mij, hier op aarde gekomen zijn. Het begin hiervan is zelfacceptatie en zelfliefde.

Je bent hier niet om het andere mensen steeds maar naar de zin te maken en je leven op hun manier te leiden. Je kunt het alleen maar op jouw manier leven en daarin je eigen weg gaan.

Je bent immers gekomen om jezelf levensvervulling te schenken en op een heel diep niveau liefde ook voor anderen te uiten.

Je bent hier om te leren en te groeien en om mededogen en begrip in je op te nemen en uit te stralen.

Dit klinkt in je oren misschien erg egoïstisch. Maar dat is het beslist niet, want je kunt pas oprecht van de ander houden en hem onvoorwaardelijk lief hebben, als jij geleerd hebt om onvoorwaardelijk van je zelf te houden.

Als jij deze planeet verlaat, neem je je partner, je auto, je bankrekening en je baan niet mee. Je vermogen om lief te hebben is het enige wat je meeneemt op je reis. Het is onze grootste kracht.

“Als je vergeeft en loslaat,

zal er niet alleen een enorme last van je schouders vallen,

maar zal de deur naar jouw zelfliefde zich openen….”

 

(Lees ter bevestiging het opmerkelijke bericht van Albert Einstein in mijn volgend blog …)

STILTE-MEDITATIE

Waarom?

Vele gedachten per dag houden ons onbewust bezig. Het denken beïnvloed meer als wij beseffen ons gedrag en daardoor ook onze ervaringen. Onze ervaringen creëren gevoelens en emoties en dit beïnvloed wederom ons denken. Het temmen van de geest zorgt voor helderheid, levensvreugde en diepe inzichten. Een heldere geest veroorzaakt zuiver handelen en zuiver handelen veroorzaakt vreugde. Een blij hart heeft compassie en staat open voor diepe inzichten.

Je bent aanwezig in het hier en nu, het moment waarop geest en lichaam in dezelfde realiteit aanwezig zijn.

Op de prachtige locatie in Beekbergen, midden in het bos, mag ik je uitnodigen om de stilte te ervaren tijdens de stilte-meditatieavonden.

Bekijk voor data en adres mijn agenda.

Ik verheug me op jouw aanwezigheid….

Het is waar ….

Er bestaat geen moeilijkheid die niet overwonnen kan worden door voldoende liefde.

Er bestaat geen ziekte die niet genezen kan worden door voldoende liefde. 

Geen deur die door voldoende liefde niet zal opengaan.

Geen kloof die voldoende liefde niet kan overbruggen.

Geen muur die voldoende liefde niet kan afbreken.

En geen zonde die voldoende liefde niet kan inlossen.

Het maakt niet uit hoe diep geworteld het probleem is.

Hoe hopeloos het vooruitzicht.

Hoe onontwarbaar de knoop.

Hoe groot de fout.

Voldoende liefde toelaten zal het allemaal oplossen.

En als je liefde groot genoeg is, zul je de gelukkigste en de machtigste persoon op aarde zijn. 

Wij zijn tot onvoorstelbare grote dingen in staat. Geef je hart de ruimte … gebruik je innerlijke kracht.

Bijzondere Lichtmeditatie

Mediteren zonder begeleiding is voor veel mensen een grote stap, terwijl de geleidemeditatie je stapje voor stapje zal helpen hierin verder te ontwikkelen.

En dit mocht ik vanmiddag weer in Beekbergen doen. Vandaag hebben wij ons verdiept in de wekelijkse zo bijzondere lichtmeditatie, de zeven heilige vlammen. Waarom zo bijzonder zal je vragen…?

De energieën van de Zeven Heilige Vlammen overspoelen de aarde namelijk dagelijks om haar levenskracht en die van haar bewoners te voeden. Deze zeven hoofdstralen zijn altijd aanwezig, maar elke dag van de week heeft een de overhand. Het is heilzaam om je te richten op de energie die op die dag het sterkst vanuit de scheppingsbron naar de aarde straalt.

De stralen in je opnemen zal je op een heel krachtige manier helpen om de energieën in je chakra’s, die overeenkomen met de stralen, in balans te houden, waardoor je evenwichtiger en gracieuzer zult worden. Deze heilige vlammen werken iedere dag met een andere kleur. Zo heeft iedere dag van de week zijn eigen specifieke kleur en energie.

Uit eigen ervaring kan ik de bijzondere kracht erachter bevestigen….het is beslist de moeite waard.

Misschien heb jij zin om dit zelf te ervaren. Ik heet je van harte welkom.

Ik zal wekelijks op verschillende dagen deze lichtmeditatie aanbieden.

Data en specifieke kleur zal ik in de agenda benoemen.

*In een volgend blog zal ik ook de betekenissen van de verschillende kleuren en energieën benoemen. Op die manier kan jij kijken en voelen welke energie jou misschien op dit moment het meest aanspreekt.

 

Iedereen heeft wel een talent, maar niet iedereen heeft de moed om het talent te volgen…waarom?

Niet nadenken maar voelen en doen.

Waarom zijn veel mensen zo ongelukkig…?

Omdat de meeste mensen toch nog steeds vanuit controledrang van het ego de wereld en hun leven naar hun hand willen zetten. Ze zijn niet in staat om hun eigen bestaan te claimen vanuit hun hart. Alleen door het loslaten van je oordelen over jezelf en je lichaam die vanuit je gedachten gecreëerd zijn, kun je een worden met jezelf en je lichaam.

Iemand die oprecht accepteert wie hij/zij is, die zich thuis voelt bij zichzelf en in zijn lichaam, is gelukkiger en socialer dan iemand die zichzelf niet accepteert. De meeste mensen zijn dan ook geneigd het geluk te zoeken in uiterlijkheden of ook verbetering van het lichaam. Terwijl juist innerlijke heelwording ruimte en vrede geeft. Van daaruit leef je in balans en claim je het leven dat bij je hoort. En vanuit zelfacceptatie en innerlijke vrede ben je juist dat “kleurdruppeltje” van acceptatie en vrede dat je hele omgeving en de wereld kleurt en oplicht. Hoe meer acceptatie er in je hart is, des te meer je dus bijdraagt, gewoon door jouw trillingsfrequentie, door jouw ZIJN, aan de vrede in jouw lichaam en de wereld om je heen. En als je acceptatie en liefde bent, trek je acceptatie en liefde aan. Als je vrede bent, trek je vrede aan.

De magnetische kracht van het hart is ongekend…..

Heb moed, vertrouw en volg je hart…en ik weet er zullen wonderbaarlijke dingen gebeuren.

Hartverbinding

Ik verbind me met mijn Hart
Daar waar de Ware Klank van de Aarde klinkt
Daar waar ik verbonden ben met de werkelijke Ik en en de werkelijke Jij
Voorbij alle lijnen, lagen en velden van controle, manipulatie, dwang en sturing
Het Vrije Veld
De Scheppingskracht

Daar waar het vertrouwen is in mijzelf
Daar waar het vertrouwen is in de ander
Wetende dat de Kracht immer aanwezig is
Ook al lijkt dat in deze werkelijkheid niet altijd zo te zijn

Ik neem de Kracht waar binnen in mijzelf
Ik neem de Kracht waar binnen in jou
Zichtbaar en onzichtbaar
Onmetelijk groot
Het is immer aanwezig in ieder van ons
En ik vertrouw…

Ik vertrouw op de Kracht
Ik vertrouw op de verbinding
Ik vertrouw op mijzelf
Ik vertrouw op jou

Wetende dat ik Weet,
Wetende dat jij Weet

Ik vertrouw
Te allen tijde en te midden van alle tumult
Ik vertrouw op wie wij Waarlijk Zijn
Verbonden met elkaar
Nooit los van elkaar
Vloeiend met elkaar meebewegend in een organisch spel van Scheppingskracht
Samen met elkaar
In het Veld van Eenheid
In het Veld van Schepping
Zijn wij
Immer verbonden in het Hart

Gevangen in je eigen gevangenis

Gevangen in oordeel, gevangen in angst, gevangen in macht, gevangen in regels, gevangen in de maatschappij, gevangen in de gedachten waarvan jij denkt hoe anderen over je denken, gevangen in financiën, gevangen in je relatie, in je werk, gevangen in faalangst, in je gedachten, je beperkende overtuigingen, gevangen in je bewustzijn.

Je bent ergens in gevangen, je zit vast!

En daar waar je vast zit, kan je niet van loskomen, daar heb je hulp bij nodig. Wat voor hulp heb je nodig? Het ligt er aan waar jij gevangen in bent. Stel jezelf eens de volgende vraag. Waarin wil jij groeien? In welk levensgebied? Relaties, Carrière (levensvervulling), Gezondheid, Spiritualiteit, Financiën, Geluk.  Wat heb jij nodig? Aan welk levensgebied wil jij werken? In welk levensgebied voel jij je gevangen? Hoe voelt die gevangenis?

Je hebt de keuze, maak jezelf vrij! Wanneer je een bepaald levensgebied kiest om aan te werken, jezelf ergens vrij van maakt, groeit de rest waarin jij je ook gevangen voelt met je mee in de bevrijding. Dus kies wat jij het leukste vindt waar je interesse het meest naar uitgaat of wat momenteel het meest belangrijke is in je leven.  Kies een levensgebied waarin jij wilt groeien, en kies de manier waaróp jij wilt groeien. Je kan het namelijk allemaal zelf bepalen!

Vrij zijn is een staat van bewustzijn, wanneer je je gevangen voelt in een bepaald levensgebied, focus je er voor nu  in ieder geval op wat dat levensgebied je nog wél oplevert. Wat het je geeft, wat voor mogelijkheden er zijn, wat voor groei er in zit, veiligheid, basis, de beloning, wat het maar kan zijn. De positieve dingen welke jij als positief ervaart, al is het maar een klein beetje. Richt je op de positieve dingen die je laten groeien wees daar dankbaar voor.  Where the attention goes, energy flows!

Je zal het zélf moeten doen, want je hebt het ook zelf gecreëerd. Ik zeg je niet dat het eenvoudig is, maar ik zeg je wel dat het het waard is. Je kan hierbij wellicht hulp gebruiken van een deskundige om dit te leren. Op die manier kan je het namelijk anders gaan zien, en dat is wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is via een ander perspectief te kijken naar je gevangenis. Zodra je het doet vanuit de slachtofferrol, creëer je het volgende probleem. De keuze om gevangen te blijven zitten is aan jou. Echt waar! Neem de touwtjes in eigen hand! Neem de verantwoording over je eigen leven! En breek eruit op eigen kracht!

Breek uit die gevangenis!  Ga het anders zien.

Ik help je graag hierbij….